Sadece düþünün ...

ve gerisini bize býrakýn

premium catering at your Villa, Yacht, Beach Party Wedding, Event, Birthday, Private Party, Honeymoon Party

signature-1

Preminyum Catering

Mykonos Catering Servisi Yefsi restaurant tarafýndan Mykonos adasýnda hizmet veren premium catering’dir. Profosyonelliði ve yýllarýn vermiþ olduðu tecrübenin  getirdiði baþarý ve müþteri memnuniyetini garanti ediyoruz. Yunan ve Akdeniz mutfaðýnýn kültürel piþirme sanatýný, personellerimizin güler yüzlü hizmetiyle, yörenin rafine zevklerinin keyfini çýkarýn.

Size Özel

Ne tür bir organizasyon istedðiniz önemli deðil, düðün veya özel yemek Mykonos Catering Hizmetleri bütün ihtiyaçlarýnýza cevap verebilecek, kusursuz menüsüyle özel isteklerinizi karþýlayabilecek kapasiteye sahiptir. Amacýmýz her türlü organizasyonda sizin istekleriniz doðrultusunda menüzümü oluþturabilmektir.

Yenilikçi & Yaratýcý

Özel yemeklerinizden 2 misafirden 1000 misafire kadar, Mykonos Catering Hizmetleri menü ayarlamanýzý önerecektir, fikir sunarak menü oluþturmak klasik lezzetli yemekler yenilikçi ve yaratýcý sunuþlar, yemeklerin lezzeti ile birlikte sevginizin sunuþu haline çevirecektir.

Düðün Planlayýcýsý

Mykonos adasýnda birinci sýnýf hizmet ve dünya çapýnda etkinlikler isteyen sofistike çiftler için düðün planlayýcýmýz bulunmaktadýr. Bizimle baðlantýya geçtiðiniz andan itibaren ihtiyaçlarýnýza karþýlýk verecek ve size unutulmaz bir düðün için ekibimiz adým adým ihtiyaç ve gereksimlerine göre organizasyonu düzenleyecektir.

Tesislerimiz

Bütün tesislerimiz Mykonos Platis Yialos plajýna yanýnda yer almaktadýr. Bütün misafirlerinizi havuzlu otelimizde aðýrlayabilir, havuz baþýnda unutulmaz etkinliðe sahip olabilir veya ALDENTE Restauranýmýzda, Veranta’mýz sizin özel partileriniz için, özel plajýmýz seramoniz için ve eþsiz özel lüks suitimiz þanslý çiftler için.

Bize Ulaþýn

Bizimle bugün baðlantýya geçin ve Düðün plan fikirleri hakkýnda daha fazla bilgi ednin!

E-posta: info@myconoscateringservices.com

Tel: +30 6980573638

yenilik

yenilik

bizim gastronomik heryerde lezzetlidir

En iyi catering firmasý olan Mykonos’da hizmetlerin keyfini çýkarýn!

Myknos Catering Hizmetleri Yefsi restaurantý tarafýndan sunulan bir takým hizmetleri sizi en iyi etkinlik hizmeti bulma güçlüðünden kurtarmýþ oluyor. Profosyonel organizasyon planlayýcýmýz size her türlü detayý sunuyor ve her türlü detayla organizasyonunuz için ilgilleniyor.

Myknos Catering Servis Hizmetleri:

CATERING SERVÝSÝ

Ýlk ve en önemli hizmetimiz kusursuz catering hizmetlerimizdir. Menülerimiz arasýndan diledðinizi seçebilir veya kendi menünüzü oluþturarak Mykonos adasýnda gastronimik lezzetlerimizin keyfini çýkarabilirsiniz.

MEKANLAR

Ana önerimizden baþlayarak, Platis Gialos plajýnda deniz kenarýnda Yefsi restaurantýnda, Mykonos adasýnýn ikramlarýný sizlere önerebiliriz.

ETKÝNLÝK DÜZENLEME

Mykonos dasýnda, yaratýcý ve unutulmaz kutlamanýz yada düðününüz için etkinliðinizin bütün detaylarýný düzenleyebiliriz.

yaratýcý

VIP Vale Servisi

Catering'den fazlasý! Detaylar için sorunuz!

VIP VALE SERVÝSÝ

Etkinliðinizi daha fazla canlandýrmak istermisiniz? Yefsi restaurant sayesinde Myknoso Catering Servisi sizin ve sizin etkinliðiniz için daha fazlasýný yapabilir. Vale servisimiz dahil:

TRANSFERLER

Adadýnýn istediðiniz noktasýna istedðiniz yerden ulaþým saðlayabiliriz. Yeni evli çiftlerin transferini ve grup halinde transferleri düzenleyebiliriz. Ayrýca limuzin ve özel araçlarla seçkin müþterilerimizin ulaþým imkanlarýný saðlayabiliriz.

YER DÜZENLEMELERÝ

Etkinliðiniz için size geniþ yelpazede yer önerebiliriz.Sizin unutulmaz etkinliðiniz için  restaurantan plaj barýna veya adada özel alanlara, kusursuz yeri beraber bulabiliriz.

MÜZÝK

Etkinliðinizin müzik organizasyonu için özel bir isteðiniz var mý? Canlý grublar, DJ ve müzikle ilgili herhangi bir þey ihtiyaç dahilinde, bortaklarýmýzý size en uygun fiyatý önerirler.

DEKARASYON

Düðününüz yada etkinliðiniz için özel bir temanýz var mý? Dekarasyon fikirleri ve çiçek düzenlemeleri, kendi karakterinizi ortaya koymak için bize danýþýnýz.

HAVAÝ FÝÞEKLER

Etkinliðiniz için daha fazla heyecana ihtiyacýný mý var? Özel görsel efektler ve havai fiþekler konuklarýnýzý þaþýrtarak etkinliðiniz için olayýn ruhunu aydýnlatacaktýr.

DAHA FAZLASI

Kusursuz bir etkinlik için elimizden gelenin en iyisini yaparak bütün ihtiyaçlarýnýza karþýlýk veriyoruz! Özel ihtiyaçlarýnýz için bizile iletiþime geçmekte  tereddüt etmeyiniz.

keyifli tatlar

mykonos lezzetleri

Menüler & Mykonos Catering ServisLezzetleri Keyfi için Mekanlar

Yefsi Restoran tarafýndan Mykonos Catering Hizmetleri Mykonos adasýnda ileri gelen catering servisidir. Taze malzemelerle, bir çok çeþit yaratýcý ve tutkulu sizlere keyifli ve lezzetli tatlar sunabilmek için her türlü ihtiyacýnýzý karþýlayacak bir çok menü oluþturuyoruz.

Parmak gýda menüleri

Geleneksel gýda menüleri

Mediterranean food menus

Yunan yiyecek menüleri

Vejetaryen menüleri

Kahvaltý menüleri

Mum ýþýðýnda akþam yemeði menüleri

Öðle menüleri

Kokteyl menüleri

Ayrýca  yiyeceklermizin keyfini istediðiniz yerde çýkarmanýzý ayarlýyoruz.  Seçtiðiniz menünün tadýný seçtiðiniz mekanda çýkarýnýz. Diyelim ki …

YATINIZDA CATERÝNG

kolaylýkla  lüks yatýnýzda lezzetli tatlardan keyif alýn. Yefsi Restaurant tarafýndan Mykonos Catering Servisleri seçtiðiniz menünün lezzetlerini yatýnýzda arkadaþlarýnýza sunubilirsiniz.

VÝLLANIZDA CATERÝNG

Güzel bir villada mý oturuyorsunuz? Villanýza yemek servisi mi gerekli? Mykonos Catering Hizmetleri sevgi ile seçtiðiniz lezzetlerin tadýný çýkarabilmeniz için villanýza servis yapmaktadýr.

PLAJ PARTÝNÝZDE CATERÝNG

Platis Giaos da veya Mykonos’un ünlü plajlarýndan birinde plaj partisi mi düzenliyorsunuz? Menünüzü seçin veya seçkin lezzetlerden kendi menünüzü yaratýn, Mykonos Catering Hizmetleri size seçtiðiniz lezzetleri plaj partinizde sunmaktan onur duyar.

DÜÐÜNÜNÜZDE CATERÝNG

Yefsi Restaurant tarafýndan Myknos Catering Hizmetleri düðününüzü itinayla daha keyifli hale getirir. Parmak menüyüde seçseniz yada bütün meüyüde seçseniz, seçiminiz ne olursa olsun üstün kalitede ve yaratýcýlýkla hazýrlanmýþ her bir yemeðin tadýný çýkaracaðýnýzdan emin olabilirsiniz.

ETKÝNLÝÐÝNÝZDE CATERÝNG

Mykonos da sizlere lezzetli yiycakeler hazýrlamayý seviyoruz. Bütün etkinliklerinizde yada bütün kutlamalarýnýzda Mykonos Catering Hizmetleri sizlere unutulmaz lezzetleri sunmaktan gurur duyar.

DOÐUM GÜNÜNÜZ ÝÇÝN CATERÝNG

Mykonos’da doðum günü partisi organize etme. Arkadaþlarýnýzla bu özel günü kutlarken sizler aðýzlarý sulandýran tatlarla bütün menümüzün yanýnda doðum günü pastasý sunmaktan dolayý mutlu oluruz.

ÖZEL PARTÝNÝZ ÝÇÝN CATERÝNG

Özel partilerde sunulan yemek servisi çok zahmetli olabilir. Arkadaþlarýnýzla özel partinizin tadýný çýkarýn ve yemek servisiyle Mykonos Catering Hizmetlerinin yapmasýna izin verin.

BALAYINIZ ÝÇÝN CATERÝNG

Mykonos’da balayý mý yaþýyorsunuz? Ýki kiþilik bir parti organize etmeyi mi düþünüyorsunuz? Mykonos Catering Hizmetlerinden menünüzü seçiniz ve bu lezzetler partinizni yada yemeðinizi daha romantik hale getirecektir.

vip yemek

daha özel bir yemek deneyimi

VIP YEMEK

Özel bir yemek içiin özel bir yemekten daha fazlasýný mý istiyorsunuz?

Mykonos Catering Hizmetleri sizlere VIP yemek için bütün gerekli unsurlarý yerine getirerek, hertürlü etkinlik için deðerli ve önemli misafirlere büyüleyici bir etkinlik için hizmet vermektedir.

kokteyl partisi

Mykonos tatlarý

KOKTEYL PARTÝSÝ

Her zaman bir kokteyl parti zamaný! Özellikle Mykonos gibi bir adada olduðu sürece. Kokteyl partide Mykonos Catering Hizmetleri lezzetlerinin tadýný çýkarýn!

BÝZÝMLE ÝRTABAT KURUN

Your Name*

Your Email*

Subject*

Your Message*

ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ

Platis Yialos, Mykonos adasý Yunanistan

TEL. +30 2289025128

MOB. +30 6980573638

E-posta: info@mykonoscateringservices.com

RECENT

indian-wedding

VILLA ON MYKONOS

indian-wedding

INDIAN WEDDING

indian-wedding

KARINE & STEFANOS

847885_0cd5d74a85604c0ca5bbac932328b3d0

SHAUN MENARY

Mykonos-Greece-wedding-photographer-085